IPOLYTARNÓC község webhelye

Goethe idézetét választva Varga Lajos és Bozó Mária ötven év elmúltával 2006. szeptember 2-án megerősítette házassági esküjét az ipolytarnóci római katolikus templomban.

Nagyon kevés házaspárnak adatik meg, hogy öt évtizednyi öröm, küzdelem, siker és bánat után szerető gyermekeik, unokáik és a még élő, de már nagyon megfogyatkozott, korántsem teljes rokonság szeretetétől övezve szent mise keretében ünnepeljék meg az aranylakodalmukat.

1956. kora őszén, szeptember második napján az oltár előtt álló pap a házasságkötési szertartáson felváltva kérdezte az ifjú jegyes párt, Lajost a vőlegényt és Máriát a mennyasszonyt:

- Megfontoltad-e Isten előtt szándékodat és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
- Ígéred-e, hogy leendő feleségedet/férjedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól?
- Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
- Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
- Nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő Máriát feleségül venni/akarsz-e a jelenlévő Lajoshoz feleségül menni?

Ősi magyar szokás szerint esküvel is megerősítették az egymásnak tett ígéreteket!

"Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei, hogy a jelenlévő Lajost/Máriát szeretem, szeretetből veszem feleségül/szeretetből megyek hozzá feleségül Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és hogy őt el nem hagyom, holtomiglan-holtáiglan."

Megcsókolva és egymás ujjára húzva a hűség gyűrűjét egybehangzóan mondták: Viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szent Lélek nevében!

A szülőfalu Ipolytarnóc szívből gratulál és kíván további együtt töltött boldog éveket!

Varga Lajos aranylakodalma