IPOLYTARNÓC község webhelye

Múltunk és jelenünk, a jövőnk öröksége

A település múltját és jelenét bemutató modul azért jött létre, hogy bemutassa, megörökítse Ipolytarnóc község értékeit. Minden olyan dolgot (életképeket, eseményeket, történeteket… momentumokat), amelyek érzéseket, emlékeket, kíváncsiságot ébresztenek azokban az emberekben, akik valamilyen formában kötődnek és/vagy érdeklődnek eziránt a település iránt, függetlenül attól, hogy az ország, vagy a bolygó mely pontján élnek.

A cél az, hogy az emlékek ne vesszenek a múlt ködébe, és az értékek ne merüljenek az ismeretlenség homályába, hanem a jelen virtuális tér létrehozásával a település esszenciális értékei, rendszerezett formában váljanak elérhetővé, és ezáltal biztosítva legyen bárki számára ezen értékek megismerhetősége. Fontos és jelentőségteljes cél, hogy a település természeti környezete, szellemi, anyagi, művészeti alkotásai, hagyományai, összegyűjtésre és bemutatásra kerüljenek, és ezen keresztül erősítsék a település összetartozását.

Minden település rendelkezik értékekkel, mely értékek, egyrészről az idő múlásával lassan elveszhetnek, másrészről a megismerhetőség biztosítása nélkül az ismeretlenségbe merülhetnek. Ezért rendkívül fontos, hogy múltunk és jelenünk értékeit megőrizzük a jövő nemzedék részére, hogy értékeink, értékként maradjanak meg az eljövendő nemzedékek számára.

Nem csak az képviselhet értéket, ami régi, megkopott, megfakult, hanem az is, ami a jelen része, mert az értéket mindig az képviseli, amiből kevés van, ami különleges, vagy ami valakiknek valamilyen szempontból értéket jelent. Egy település viszonylatában az érték fogalmát az határozza meg, hogy a településen fellelhető tényezők mások (akár a településen élők, akár a településtől távol élők) számára milyen értéket képviselnek. Nyilván az adott településen élő emberek számára sokkalta szubjektívebb megítélés alá esik az, hogy mit tekintenek, és mit éreznek értéknek a településükön, hiszen számukra egy-egy tényezőhöz, emlékek, élmények kapcsolódnak hozzá, míg a településen kívül élők számára esetlegesen csak a közérdeklődésre számot tartó tényezők határozzák meg az értékbesorolás jellegét. A webhely ezen modulja elsősorban az itt élők szemszögéből kívánja bemutatni a település érdekességeit, a helyiek számára fontos, illetve említésre méltó momentumait.