IPOLYTARNÓC község webhelye

A Szent Anna kápolna Ipolytarnóc község köztemetőjében található. A kápolnát a Bory család építette 19813-ban, barokk stílusban. Mára már jól érzékelhető az idő vasfoga az épület vizuális megjelenésén. A kápolnát községi templom lebombázását követően, az új templom felépítéséig, templomként is használták. Jelenleg már csak az egykori Bory József családfő és felesége Anna földi maradványait őrzi az egykoron szebb időket is megélt kápolna. A földi maradványok, a kápolna földalatti kriptájában nyugszanak, melyet a család kérésére a közelmúltban végérvényesen lezártak. Korábban a kápolna hátsó részében lévő lépcső vezetett a földalatti kriptába, melynek lejáratát ma már betonfal zár el az illetéktelenektől, hogy a Család ott lévő tagjai háborítatlanul aludhassák őrök álmukat.

A keleti tájolású épület négyzet alaprajzú, hajója rövid, szentélye sokszögű, a hajó oldalaiban egy-egy ablakkal. Homlokzata magas, kissé kiugró középrésszel, két-két függőleges és egy vízszintes falsávval. Bejárati ajtaja záróköves kosáríves. Oromzata az épület körül futó, erős, négy részes párkány felett van, amelynek csúcsát vaskereszt díszíti.
Az egész épületet lábazat veszi körül, a kiugró középső oromrészt nagyméretű négyszögletes falsíkmélyedés díszíti. Belső falazata meszelt, hajója rövid dongaboltozatos. Régi, téglás, eredeti járófelülete már nem látható, mert egy felújítás során lebetonozták. A félköríves diadalív egy-egy erős, lapos falpilléren nyugszik, toszkán fejezettel. Fából készült oltára eredeti, melyet festett szentkép díszít.

VII. Pius pápa pápaságának tizenhetedik évében Brachio de Honestis bíbornok úr helyettese, G. Bernius úr - Rómában keltezett 1816. szeptember 23.-ai dátummal levelében - örök időkre szóló búcsúhelyengedélyt adott a kápolnára, amely a boldogságos Szűz Mária édesanyja, Szent Anna tiszteletére épült. Az eredeti okirat a mai napig fennmaradt, melyet a kápolnában őriznek. Az adományozás időszakában a tarnóczi leányegyház még a rozsnyói egyházmegyéhez tartozott.

Szent Anna napját a mai napig megünneplik a helybéliek, emlékezve és tiszteletüket kifejezve ezzel. Az alábbiakban megtekinthető egy „imádságos ének”, mely e szent előtt hivatott tiszteletadást kifejezni.

Üdvözlégy égi kegyelem tiszta forrása,
Malasztokban ékeskedő boldog Szent Anna,
A te neved oh mily ékes,
Örvendetes és kegyeletes,
Méltóságod égi fénnyel ok mily fölséges.

Házasságodban húsz évig magtalan voltál,
Ezért bánatban merülve sok könnyet sírtál,
De a sok szenvedésedért,
Megnyerted az égi bért,
Az Istentől érdemelve fájdalmaidért.

Fölvirradt az üdvösségnek piros hajnala,
Midőn hozzád leszállott az égnek angyala,
Elmondá az üzenetet,
Mit Isten küldött neked,
Szent örömre változtatta bánatkönnyedet.

Szent életed aranynapja hogy, őszbe hajlott,
Mikor az égi irgalom megkoszorúzott,
Mert szent életed égi gyümölcse,
Lett az üdvösség szülője,
Kinek széles e világon áldott a neve.

Dicső szent anyaságodon mi is vigadunk,
Tiszta szívvel és lélekkel néked hódolunk,
Üdvözlégy szűz leányoddal,
Üdvözítő unokáddal,
Egykor emelj fel magadhoz szent karjaiddal.

A Szent Anna kápolna a közelmúltban

A kápolna kinézete napjainban

A kápolna alaprajza

A kápolna belseje

Szent Anna ábrázolása a kápolnában

Szent Anna ábrázolási módok más forrásokban

Ha többet szeretne tudni a témáról – ide kattintva – megtekintheti a Bory család hajdani tulajdonát képező kastélyról szóló leírást is!