IPOLYTARNÓC község webhelye

A tőrincsi születésű Horváth Anna az adott kor szokása szerint tizenéves korában férjhez ment Mester Ferenchez.

Az ifjú férj elindult szüleivel szerencsét próbálni, világot látni a távoli Amerikába. Ki akart törni a petróleum lámpás, mezőgazdálkodásra, állattenyésztésre, kender termesztésre, szövésre-fonásra berendezkedett sáros, poros utcájú, szegény sorsú falvak világából. Bátor volt, többre vágyott.

Az öt gyermekes családban felnőtt, negyedikként született, fiatal menyecskének nem sokáig kellett várnia a távoli földrészről érkező, biztató üzenetre: "Csomagolj és indulj kedvesem utánam a tengeren túlra!" Huszonkét évesen tele várakozással, reménnyel, szorongással, családtagjait maga mögött hagyva útra kelt szeretett férje után.

Alkalmazkodva az "Új Világ" életkörülményeihez "gyökeret eresztve" úgy vált amerikaivá, hogy anyanyelvét, személyiségét megőrizve magyar maradt. 1938. május 26-tól - trianoni döntés - a csehszlovák állampolgárságú magyar fiatalasszony az Amerikai Egyesült Államok teljes jogú állampolgáraként, Pennsylvania állam Bethlehem városában letelepedve élt boldog házasságban férjével. Fájdalmukra a gyermekáldás édes öröme elkerülte életüket.

Első alkalommal 1949-ben látogatott haza, húsz évvel azután, hogy elhagyta szülőföldjét és szeretteit. Két kezének szorgalmas munkájával kereste kenyerét évtizedeken át nyugdíjazásáig. 1972. júniusában hazalátogatott, majd beteg, ápolásra szoruló férjének halálát követően 1974-ben végleg hazatelepült Magyarországra, Ipolytarnócra.

Húsz esztendőnyi boldog, örömteli évet töltött nővérével a korán, fiatalon megözvegyült Máriával, valamint a szerető, gondoskodó családtagokkal.

Emberi tartásában sugárzó szeretetet, derűt hagyott maga után, végrendeletében pedig vagyont, pénzt az ipolytarnóciak javára. Olybá tűnt elegáns, divatos, élénk színű ruháiban, kalappal a fején, mintha egy másik bolygóról érkezett volna hozzánk, amikor végig sétált az utcán jövet-menet a templomba, vagy a boltba.

HAGYATÉKA

- 2.238.000 Ft alapítványi tőke az idős korúaknak szolgáltatásokat nyújtó idősek nappali napközi otthonának létrehozása céljából, valamint az idősek évi egyszeres pénzbeli támogatása a kamatból
- 400.000 Ft tőke a helyben tanuló alsó tagozatos iskolások javára, amelynek kamata szabad felhasználású
- 400.000 Ft tőke a helyi óvodások javára, amelynek kamata szabad felhasználású
- 100.000 Ft egyszeri támogatás a római katolikus templom fenntartására
- 50.000 Ft egyszeri támogatás a sport egyesület fenntartására
- 50.000 Ft egyszeri támogatás a köztemető fenntartására

Fájdalom, hogy egymás után gyűjti maga köré az egykori megajándékozottakat a jobb, szebb, különb, békésebb, boldogabb...? túlvilágra.

Mester Ferencn hagyatka