IPOLYTARNÓC község webhelye

A zászló felirata

"PETŐFI SZELLEMÉBEN IPOLYTARNÓC IFJÚSÁGA 1848 - 1948"

Az 1956-os októberi forradalmat követően Magyarországon sokáig nem volt ajánlatos, tanácsos az 1848-as forradalom és szabadságharc költőjének, Petőfi Sándornak az arcképével díszített piros-fehér-zöld nemzeti zászló alatt ünnepelni.

Több évtizedes rejtegetést követően került elő az elveszettnek hitt ipolytarnóci ereklye, amelyet alaposan kikezdett az idő vasfoga.

Az egykori hímző, Tőkey Kálmánné (Lucza Erzsébet) Bözsi néni így emlékezett vissza:
"Fiatal, huszonhárom éves lány voltam. Lucza Jolánéknál gyűltünk össze, aki újdonsült házasként Telek Lajos felesége volt akkor. Kifeszítettük a zászlót, amelynek szélére Lucza Jolán, Ponyi Jolán, Csaba Sári és én hímeztük a háromszögeket, majd a belső feliratot. Bár egy kicsit eljárt felettem az idő, nyolcvanhárom éves vagyok, de jól emlékszem, hogy Telek Balázs fejében született meg a zászló készítésének ötlete a századik évforduló emlékére.

Valószínűleg ő festette rá Petőfi arcképét is. Nem tudtuk hová került, azt hittük elveszett. Boldog voltam, amikor annyi esztendő után újra megláttam. Örülök, hogy Balázs megőrizte. Nagyon vigyázz rá!" - zárta szavait könnybe lábadt szemmel, múltba révedt tekintettel a már régóta megözvegyült egyedül élő Bözsi néni.

Dr. Lányi Miksa felelős szerkesztő így írt az 1934-ben kiadott "NÓGRÁD ÉS HONT VÁRMEGYE" című könyvében Ipolytarnócról:

"A szécsényi járásban fekvő, 932 lakójú község , ahol vámhivatal, csendőrőrs, pénzügyőrség, határőrség székel. Római katolikus egyháza, római katolikus iskolája, Levente Egyesülete, Tűzoltó Testülete, Hitel Szövekezete, vasúti- és autóbusz állomása van."

A könyv személyi adattárában név szerint felsorolva megnevezi azokat a helyi lakosokat, akik hozzájárultak a mű megírásához, kiadatásához.
- Nevezetesen: vitéz Bartha István borbélymester, Gramantik Ferenc igazgató-tanító, Kelemen Ferenc nyugalmazott MÁV altiszt, Kelemen Gyula MÁV segéd tiszt, Kicsiny László szatócs és korcsmáros, Kiss László MÁV főtiszt, állomásfőnök, Kiss Márton földbirtokos, Kőmíves Pál magyar királyi csendőr törzsőrmester, özv. Scheiner Ferencné szatócs és korcsmáros, Szakolczai Polikárp magyar királyi vámszaki tiszt, Vladár József földbirtokos.

jubileumi zaszlo