IPOLYTARNÓC község webhelye

A sportegyesület alapításának jegyzőkönyvi szövege

"Felvétetett 1947. március 3-án az Ipolytarnóci Sportegyesület megalakulásának közgyűléséről.

Havassy Kálmán kántortanító üdvözli a megjelenteket és megkérdi a megjelent ifjúságot, akarják-e Ipolytarnócon a Sportegyesületet megalakítani. A közgyűlés egyhangúlag igennel válaszol. A közgyűlés elhatározza, hogy az egyesület címe: Ipolytarnóci Barátság Sportegyesület lesz. Ezután a közgyűlés megválasztja a tisztikart.

Elnök: Juhász Béla, alelnök: Sisa Márton, főtitkár: Ocskó Tibor, titkár: Havassy Kálmán, pénztáros: Tóth István, pénztári ellenőrök: Szabó Dezső és Telek Béla, szertáros: Varga Imre

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Benyus Imrét és Gonda Pált. A belépési nyilatkozatot 45 tag írta alá. Több tárgy nem volt, elnök közgyűlést bezárta."

"Nyilatkozat. Alulírott ezennel kijelentem, hogy az Ipolytarnóci Barátság Sportegyesületbe belépek, az alapszabályban foglaltakat magamévá teszem. Ipolytarnóc, 1947. március 3."

Az alapítótagok névsora:

Benyus Imre, Kovács Pál, Gonda Pál, Krassói Albert, Kertész Pál, Varga Imre, Telek Béla (tarjáni), Hegedűs Antal, Sebján Béla, Szabó László, Varga Pál, Szabó Gyula ifj, Telek Ferenc, Varga Lajos ifj, Juhász János, Hegedűs Imre, Telek Sándor, Telek József, Kaposvári Richárd, Telek József, Varga Imre (dómány), Donkó Imre, Szabó Dezső, Szabó István, Telek Béla (géci), Szabó Pál, Hornyan Béla, Ocskó Tibor, Péter László, Varga Miklós, Havassy Kálmán, Varga Lajos, Gál Imre, Szabó Ferenc, Szabó Imre, Juhász Béla, Török Béla, Tóth István, Szabó Gyula, Sisa Márton, Szabó Lajos, Szabó Lajos (báró), Katalin János, Kovács Vince, ifj. Donkó Imre

sportegyeslet