IPOLYTARNÓC község webhelye

Az álló, hegyes talpú pajzsot a pajzsderékban hullámos kék pólya osztja. A felső vörös mező zöld halmán homlokzatával szembe forduló aranykápolna áll - nyitott bejárata feketén sötétlik - a falsík ormán arany latin kereszt. A halom két oldalán, félig takarásban egy-egy zöld dombrészlet látszik. Az alsó ezüstmező középvonalában egy stilizált zöld fenyőfa lebeg, a pajzstalpban részben takarásban levő zöld hullámos völgy látható. A pajzs felső élén háromlevelű aranykorona látszik, mögüle mindkét oldalon kék-arany akantuszlevelek omlanak a pajzstalp vonaláig. A pajzs alatt homorú íven négyszer hajlított fecskefarkú aranyszalagon feketével az "IPOLYTARNÓC" felirat és a "13 - 32" évszám látszik. Az aranykápolna - amely a Szent Anna-kápolna homlokzati képe - utal a kereszténységre és a történelmi előzményekre. A kápolna alatt lévő halom jelképezi a vidék jellegzetességét és a Kárpátok közelségét. A hullámos kék pólya az Ipoly folyó. A hullámos zöld domb feletti fenyő jelképezi a megkövült ősfenyőt, a völgy pedig a Borókás nevű árkot, az ősfenyő lelőhelyét. Az aranyszínű korona utal IV. László király 1275. évi adománylevelére (a Bory család nemességére vonatkozóan).

cimer

A zászló fehér alapon kék-arany farkas fogazattal keretezett, melynek a közepén helyezkedik el a címer.

Tervezők: Kiss Kálmán és Zsélyi Renáta
Címer- és zászlóavatás: 2005. július 31.

zaszlo