IPOLYTARNÓC község webhelye

A "Béke Termelőszövetkezet Ipolytarnóc" 1958-ban alakult.

Az "önként", de nem dalolva történő belépés után a szocializmus építésének tanújaként elmondaná a mázsaház mérlege, ha beszélni tudna:

"Megmértem megannyi ökrös szekeret, lovas fogatot, pótkocsis traktort, ZIL tehergépkocsit, krumplival, cukorrépával, búzával, árpával, rozzsal, kukoricával és szénával megrakottan, de a vágóhídra menő bikák, tehenek, lovak, birkák, disznók százainak súlyát is az évtizedek során."

Az Ipolytarnócon aratott búzából készült fehér kenyérből bőséggel jutott a városlakó magyar emberek asztalára, de etettük mi sok éven át más nemzetek fiait, lányait is.

A nyolcvanhárom éves Szabó Lajos így emlékezik:

"Sírva vitte apám az ökröket, a szekeret, meg az ekét a közösbe..."

Az ipolytarnóci "Béke Termelőszövetkezet" egykori elnökei:

- Kiss Dezső †
- Benyus Imre †
- Gonda Pál †

Fekete árnyékként vetül a rémület Ipolytarnóc földművelő gazdálkodóira huszonnyolc évvel az ország megcsonkítása és tíz évvel a Felvidék visszafoglalása után. Még nem tudják, hogy egy évtized múlva - 1958. - termelőszövetkezetbe tömörülve odavész az apáról fiúra szálló tradíció, a nem könyvből megtanult gazdálkodás szépséges szeretete, tudománya. Meg kell majd tanulniuk egy bűvös fogalmat, mértékegységet, amelynek neve: MUNKAEGYSÉG!

Idézet Telek Miklós községi bíró, Telek Lajos gazdasági előljáró és Kulcsár Imre körjegyző 1948. január 14-én írt leveléből, amelyet Balassagyarmatra a főispán úrnak küldtek:

"A napilapokban megjelent olyan értelmű híradás, hogy a Csehszlovákiában lévő azon ingatlanok, amely a magyar állam ill. a magyar állampolgárok tulajdonát képezik, azok a csehszlovák állam tulajdonába mennek át a legújabb csehszlovák rendelkezések szerint."

"Az Ipoly völgyében lévő községeket ezen rendelkezés, amennyiben az helytálló, de különösen Ipolytarnóc községet olyannyira érinti, hogy a községet létalapjában támadná meg, mert a község szántóterületének 30 %-a mintegy 340 katasztrális hold és rétterületének pedig 40 %-a vagyis mintegy 200 hold a túloldalra esik."

"A község lakosságának annál nagyobb a rémülete, mert Ipolytarnóc községben földreform nem volt a tíz holdon aluliaknak, valamint az úrbéres jellegű részt érinti leginkább, mert a fenti konfiskálás esetén a kisebb emberek vagyonuk nagy részét elveszítenék. Nem volna kárpótlás az, ha ezen elvett birtokokért méltányos vagy talán jó kártérítést is kapnának, mert a község lakossága teljes egészében földmívelő, s így pénzbeli kárpótlással nem menne semmire sem."

mazshaz merleg